ANBI-status

Het volgende formulier is een nieuwe verplichting van de belastingdienst voor fondsenwervende instellingen dus voor de ANBI-status.

De financiële gegevens zijn van het jaar 2020.