De stichting

Doelstellingen

  • De stichting stelt zich tot doel het helpen van kansarme kinderen in Afrika. Dit zijn kinderen die op straat leven of kinderen die uitgebuit c.q. misbruikt worden om geld te verdienen of onder dwang andere hulp verlenen aan volwassenen. Het zijn kinderen die niet groot gebracht worden in een normaal gezin en die geen onderwijs ontvangen.KaartGhana
  • De stichting heeft zich eerst gericht op de bouw van een opvangtehuis of kindertehuis in Ghana. In januari 2013 zijn de eerste 10 kinderen in de dagopvang gekomen. Het wachten is op vergunning voor dag- en nachtopvang.
  • Het oprichten van een stichting in Ghana om te voldoen aan de eisen van het land om een kindertehuis te mogen beheren.
  • De kinderen zullen in het kindertehuis van de stichting een nieuw thuis krijgen. De stichting stelt zich tot doel deze kinderen te verzorgen met voedsel, kleding, onderdak, scholing en veel liefde.
  • Tevens wenst de stichting het evangelie van Jezus Christus te prediken en te onderwijzen. Daarbij aanvaardt zij de bijbel als het Woord van God en de Heer Jezus als de enige Redder en Zaligmaker van de mensen en de Weg tot God de Vader.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.