Financiën / Jaarverslag

Financiële gegevens
Bankrekeningnummer:            NL05ABNA0487439341(IBAN) t.n.v. Stichting Bethel-Shelter Ghana.
RSIN / ANBI / Fiscaalnummer:   8183.19.914
KvKnummer:                     24419480
 
 
Financiële visie
Abel en Pamela hebben ervoor gekozen om te leven uit geloof. Zij zijn dus afhankelijk van giften. Wanneer u achter het werk staat van Abel en Pamela, kunt u een gift overmaken naar de stichting. Uw gift zal in eerste instantie gebruikt worden voor de exploitatie van de dagopvang en de realisatie van het kindertehuis in Ghana. Een gedeelte van uw giften is verder voor levensonderhoud van Abel en Pamela in Ghana. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. De oprichtingsakte van de stichting is op 7 Augustus 2007 gepasseerd bij de Notaris te Sliedrecht. De giften die u overmaakt, zullen verantwoordelijk besteed worden, in overleg met het bestuur van de stichting.
 
Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen geen beloning of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.
 
Jaarverslag
Hieronder kunt u de jaarverslag inzien van het afgelopen jaar 2018. Uit dit jaarverslag komt naar voren dat nagenoeg alle giften zijn gebruikt ten behoeve van de kinderdagopvang kindertehuis en het levensonderhoud van Pamela en Abel.
 
================================================================================================
 

JAARVERSLAG  2018

Als bestuur van Bethel Shelter Ghana hebben wij in 2018 de volgende activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de kinderopvang Bethel-loveCare in Ghana.

Maandelijkse vergadering

Het bestuur in Nederland houdt maandelijks een vergadering waarbij we via een skype verbinding contact hebben met het zendingsechtpaar, Abel en Pamela Veennema, dat in Ghana verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de kinderopvang. Tijdens deze vergaderingen worden belangrijke punten besproken die betrekking hebben op de werkzaamheden van Bethel-LoveCare in Ghana en de werkzaamheden voor het bestuur in Nederland. Verder bidden en danken wij als bestuur voor het kinderwerk in Ghana.

Van de vergaderingen die in 2018 hebben plaatsgevonden zijn in de regel notulen opgemaakt. 

Informeren sponsoren van Bethel-LoveCare.

De sponsoren, “sponsorouders”, zijn in 2018 op de hoogte gebracht van de voortgang van hun sponsorkindje. Sponsoren worden tenminste één maal per jaar hierover geïnformeerd. Dit gebeurt door middel van e-mailcontact. Bestuursvoorzitter Abel Veennema stuurt hierbij een rapport mee met daarop de resultaten van de toetsen die kinderen drie keer per jaar afleggen. Verder schrijft hij een kort verslag over de kinderen en voegt foto’s toe van het sponsorkindje.
Tevens heeft er op 16 december 2018 een sponsoravond plaatsgevonden in Sliedrecht waarbij alle sponsoren zijn uitgenodigd en waarbij ook veel sponsoren aanwezig waren. Bij deze avond waren Abel enPamela aanwezig, omdat zij op dat moment voor werk- en familiebezoek in Nederland waren.

Nieuwsbrief

Abel Veennema heeft eens in de twee maanden een nieuwsbrief geschreven over de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de kinderopvang Bethel-LoveCare. Deze nieuwsbrieven zijn naar de sponsoren / donateurs en andere geïnteresseerden gemaild. De nieuwsbrieven zijn eveneens op de website van Bethel Shelter Ghana geplaatst, klik hier.

Bezoek gelieerde gemeenten

Het bestuur heeft in 2018 zowel de evangelische gemeente Leef (voorheen Nieuw Leven) in Sliedrecht als de evangelische gemeente Shekinah in Dronten bezocht. Deze gemeenten hebben zich nadrukkelijk verbonden aan Bethel Shelter Ghana, onder meer door gebed en donaties. Tijdens deze bezoeken is het kinderwerk in Ghana gepresenteerd en is getracht om donateurs en sponsoren te werven.

Zomerfair evangelische gemeente Leef

Een maal per jaar organiseert de evangelische gemeente Leef te Sliedrecht een zomerfair. Voor deze fair wordt Bethel Shelter uitgenodigd om met een stand op deze fair te staan. Deze activiteit heeft als doel om informatie over Bethel-LoveCare te delen met bezoekers van de fair alsmede om diverse prolaria te verkopen ten gunste van het kinderwerk. Ook in 2018 heeft Bethel Shelter aan deze fair deelgenomen.

Financiën / administratie

Net als voorgaande jaren hebben donateurs en sponsoren in 2018 vele giften gedaan waardoor de exploitatie van de kinderopvang in Ghana mogelijk is gemaakt. De ontvangst en besteding van deze giften is verwerkt in een boekhouding.

Als stichting hebben wij de verantwoordelijkheid om op een goede en verantwoorde manier om te gaan met de beschikbaar gestelde financiële middelen. Om de donateurs en sponsoren inzicht te geven in de bestedingswijze van de giften is hierna een overzicht van het vermogen en resultaat over 2018 weergegeven.