Noden

Noden

Het gaat goed met de kinderdagopvang in Ghana. Desondanks zijn er wel noden. U kunt ons hier echter mee helpen! Dit kunt u doen door middel van gebed. Wij geloven dat gebed een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming en het behoud van het tehuis alsmede aan het behoud van de betrokken mensen.

Daarnaast kunt u ons helpen door een structurele bijdrage te leveren waardoor het maandelijkse tekort van € 500 teniet wordt gedaan. Met dit geld kunnen we de kinderen beter verzorgen en zijn we in staat om onderhoud te plegen aan het tehuis en aan de auto’s. Hierdoor zou de continuïteit van het tehuis zijn gewaarborgd.

De kinderen spelen ook graag met speelgoed buiten. Het speelgoed wat er op het moment aanwezig is in het Bethel-Shelter huis is aan het slijten. Daarom zouden we u willen vragen voor een extra gift voor nieuw speelgoed, zodat de kinderen volop buiten kunnen spelen. Hieronder vind u enkele foto’s van de spelende kinderen.

U kunt geld doneren op rekening NL05ABNA0487439341(IBAN) t.n.v. Stichting Bethel-Shelter Ghana.