Home

Wie wij zijn

Bethel-Shelter Ghana is een stichting gevormd door enkele Christenen uit Sliedrecht en omgeving.

Abel en Pamela Veennema emigreerden in 2008 van Nederland naar Ghana.
In 2009 hebben zij eerst de stichting Bethel-Shelter Ghana opgericht (in Ghana).

Sindsdien is met hulp van vele giften een opvangtehuis gebouwd in de omgeving van de hoofdstad Accra.

In 2011 veranderde het beleid van de overheid in Ghana dat zich tegen bestaande kindertehuizen keerde en wij werden genoodzaakt de naam “Shelter” te veranderen alsmede onze eerste doelstelling om kinderen onderdak te bieden in een opvangtehuis.

In 2013 is daarom een nieuwe stichting gevormd onder de naam Bethel-LoveCare Ghana. In Nederland houden we de oude naam.

Het belangrijkste doel van de stichting is om kansarme kinderen in Ghana te hulp te komen.


Wat geloven wij

De bestuursleden van stichting Bethel-Shelter Ghana geloven in de Bijbel als het onfeilbare geïnspireerde Woord van God
en de Heer Jezus als de enige Redder en Zaligmaker van de mensen en de Weg tot God de Vader.

Wij geloven tevens dat God ons oproept om de kinderen tot Hem te brengen in gehoorzaamheid aan de woorden van onze Heere:

“Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet” (Marcus 10:14)

DSCN0391


Wat wij doen

Begin 2013 is een dagopvang geopend voor de meest kwetsbare en arme kinderen uit de omgeving.

De ontwikkeling van het kinderwerk groeit en in 2022 ontvingen zo’n 75 kleine kinderen een plekje in de dagopvang.

De kinderen ontvangen goede voeding en lichamelijke verzorging. We zingen en bidden met hen en leren ze de eerste
Bijbelverhalen.

Vanwege het succes van de dagopvang en de dankbare reactie uit de omgeving, wordt de dagopvang steeds
verder uitgebreid.

Voor ieder nieuw kind zoeken wij een sponsor uit Nederland.


Blijven bidden

Blijf met ons mee bidden dat wij de meest hulpbehoevende mensen mogen bereiken. Veel mensen komen naar ons toe met verzoek om ondersteuning en wij moeten steeds afwegen of deze mensen werkelijk in nood zijn of misbruik maken van de situatie. We bidden voor wijsheid en onderscheid alsmede ook voor Gods bescherming tegen gewapende bandieten en dieven.

Abel en Pamela worden gesteund door de stichting Bethel-Shelter Ghana.

Ook Kerkgenootschap “Leef!” in Sliedrecht en de “Evangelie gemeente Shekinah” te Dronten steunen hen.

Elke dag ervaren zij de zegen van de Heer Jezus op hun aanwezigheid in Ghana.