Financiën / Jaarverslag

JAARVERSLAG 2022

Als bestuur van Bethel Shelter Ghana hebben wij in 2022 de volgende activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de kinderopvang Bethel-loveCare in Ghana.

Vermogen 31-12-2022 31-12-2021
Bank €17.818 €10.752
Spaarrekening €8.286 €4.832
Pensioenvoorziening -/- €5.416 -/- €4.362
Voorziening reiskosten -/- €2.400
Totaal €18.288 €11.222
Toename vermogen €7.066
Resultaat Inkomsten Uitgaven
Algemene giften €47.459
Sponsoring kinderen €24.761
Giften t-b.v. ziekenhuis €8.900
Giften t-b.v. voedselpakket €8.010
Gift scanner gynaecoloog €7.000
Giften t-b.v. bijbels €6.750
Gift bouw kerkgebouwen €4.100
Inkomsten zomerfair €1.232
Gift schooltassenproject €1.375
Gift airco €700
Inleveren flessen €3
Subtotaal €110,290
Exploitatiekosten Ghana €55,803
Medische hulp €9,850
Aankoop scanner €7,000
Uitgaven onderhoud pand €1,500
Noodhulp/voedselpakketten €8,000
Bouw kerkgebouwen €4,750
Reiskosten €2,400
Uitdeling van bijbels €6,750
Pensioenkosten €1,054
Noodhulp educatie €700
Aanschaf airco €700
Aanschaf diepvries €600
Verschepingskosten €1,515
Bankkosten €634
Aanschaf schoolboeken €573
Autokosten €350
Aanschaf printer €544
Registratie sociale dienst €250
Inkoopkosten fair €150
Aanschaf ladekasten €100
Subtotaal €103,224
Overschot €7,066