Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
  • M. ten Have
  • E. E. Kriek-Biesterbosch                                                       
  • A. K. de Jong
  • A. J. Veennema

Groepsfoto 2


Doelstelling en Beleid.

De stichting heeft ten doel om kansarme kinderen in Afrika te helpen door ze een nieuw
thuis te geven en door ze te verzorgen met voedsel, kleding, onderdak, scholing en veel
liefde. Het betreft kinderen die op straat leven, kinderen die uitgebuit casus quo misbruikt
worden om geld te verdienen, kinderen die onder dwang hulp verlenen aan volwassenen.
Het zijn kinderen die niet groot gebracht worden in een normaal gezin en die geen onderwijs
ontvangen. Om deze kinderen te helpen heeft de stichting zich in eerste instantie gericht op
de bouw van een kindertehuis in Ghana. Nadat deze bouw was gerealiseerd zijn in 2013
de eerste kinderen opgevangen. Deze kinderen worden gesponsord door Nederlandse
donateurs.

Tevens heeft de stichting tot doel om het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen en te
onderwijzen. Daarbij aanvaardt zij de Bijbel als het Woord van God en de Heer Jezus als de
enige Redder en Zaligmaker van de mensen en de Weg tot God de Vader.
Om deze doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk om in Nederland fondsen te werven.
Daartoe is in Nederland de Stichting Bethel-Shelter Ghana opgericht. Deze stichting
houdt zich bezig met het werven van fondsen en het verwerken en doorstorten van deze
ontvangen fondsen. Verder adviseert de Nederlandse stichting het lokale bestuur in
Ghana en staat zij het lokale bestuur bij in woord, daad en gebed. Daarnaast probeert de
Nederlandse stichting de bestaande relaties te informeren over de gebeurtenissen in Ghana.
De bestuurders van de stichting zijn allemaal vrijwillig verbonden aan de stichting Bethel
Shelter Ghana. Op die manier komen de giften rechtstreeks op de plek waar ze moeten
zijn, namelijk in Ghana. Er worden door de Nederlandse stichting geen overheadkosten in
mindering gebracht op deze giften.